Install gstreamer Ubuntu

Cara install gstreamer di ubuntu adalah sebagai berikut :

sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

Sekian dan terima kasih. Hahaha

Komentar